Waar kan ek betrokke raak

Jy kan ‘n verskil maak – hier is ‘n plek vir jou!

Wie kan my help

Ons help graag.

Wat kan ek gee


BANK BESONDERHEDE

ABSA BANK
TAK: ERMELO
TAK KODE: 630144
REK NO: 870 580 002

REK NAAM: NG KERK DE BRUINPARK

Herwinnings Program

Kliek op Prent vir meer inligting

Belangrike Datums

Kliek op Prent om groter te maak

Ons Visie

Deruinpark is n plattelandse gemeente, wat nie net bestaan vir die gemeente nie, maar ook vir die gemeenskap. Ons droom daarvan om met die Ritmes van Jesus SY liefde en genade sigbaar te belligaam en die heerlike geur van Sy koninkryk in Ermelo te wees. Ons doen dit op die volgende maniere:

Na Bo

Ons glo dat Jesus Christus die hoof van die kerk is en dat Hy aanbiddingswaardig is. Ons aanbid n wonderbaarlike drie-enige God en doen dit met oorgawe. Ons geniet dit om Hom te loof en prys vir wie Hy is en ons vind vreugde in sy Woord.

Na Mekaar

Ons glo dat Christus Sy kinders roep tot geloofsfamilie wees. Ons ondersteun mekaar en dra saam aan mekaar se laste. Op die manier vorm ons as gelowiges mekaar.

Na Buite

Ons glo dat Jesus ons in die wêreld in stuur sodat ons sout en lig kan wees. Daarom leef ons met n intensionele bewustheid, sodat ons self lig kan leef sodat ander kan leef. Ons sien die nood en hartseer van ander raak. Ons kry ook graag ons hande vuil om die lewe vir ander makliker te maak.

Waar is ons?

NG Kerk Debruinpark, Theunissenstraat 32, Ermelo
Kantoor Ure: Maandae tot Vrydae - 08:00 tot 13:00

Kontak Ons

KERKKANTOOR
081 420 3910 /ontvangs@ngdebruinpark.co.za

LERAARS
DS. DF EHLERS : 083 257 9257 / dif@ngdebruinpark.co.za
DS. H MATTHEE : herman@ngdebruinpark.co.za

Erediens Tye

09:00 Erediens
10:15 Kategese
17:00 FInalejaars Kategese
18:30 Groeipunt

Let wel dat daar geen Kategese of Groeipunt gedurende skoolvakansies of langnaweke is nie.

Ds. Herman Matthee

Ds. Diff Ehlers