Waar kan ek betrokke raak

Jy kan ‘n verskil maak – hier is ‘n plek vir jou!

Wie kan my help

Ons help graag.

Wat kan ek gee


BANK BESONDERHEDE

ABSA BANK
TAK: ERMELO
TAK KODE: 630144
REK NO: 870 580 002

REK NAAM: NG Debruinpark Gemeente Ermelo

HerwinningsProgram

Kliek op Prent vir meer inligting

Belangrike Datums

8 – 9 Maart 2019 : Pa & Seun naweek Gr 1-7

Ons Visie

Debruinpark is n plattelandse gemeente, wat nie net bestaan vir die gemeente nie, maar ook vir die gemeenskap. Ons droom daarvan om met die Ritmes van Jesus SY liefde en genade sigbaar te belligaam en die heerlike geur van Sy koninkryk in Ermelo te wees. Ons doen dit op die volgende maniere:

Na Bo

Ons glo dat Jesus Christus die hoof van die Kerk is. Ons aanbid ’n wonderlike God wat Hom aan ons openbaar as Vader, Seun en Heilige Gees. Ons geniet dit om Hom te loof en te prys. Ons aanbid Hom met oorgawe. Ons vind vreugde in Sy Woord.

Na Mekaar

Ons glo dat Christus Sy kinders roep tot geloofsfamilie wees. Ons ondersteun mekaar en dra saam aan mekaar se laste. Op die manier vorm ons as gelowiges mekaar.

Na Buite

Ons glo dat Jesus ons in die wêreld in stuur sodat ons sout en lig kan wees. Daarom leef ons met n intensionele bewustheid, sodat ons self lig kan leef sodat ander kan leef. Ons sien die nood en hartseer van ander raak. Ons kry ook graag ons hande vuil om die lewe vir ander makliker te maak.

Foto Krediet

DVG Productions

Waar is ons?

NG Kerk Debruinpark, Theunissenstraat 32, Ermelo
Kantoor Ure: Maandae tot Vrydae - 08:00 tot 13:00

Kontak Ons

KERKKANTOOR
081 420 3910 /ontvangs@ngdebruinpark.co.za

LERAARS
DS. DF EHLERS : 066 303 9757 / difehlers@gmail.com
DS. H MATTHEE : 066 303 9759 / herman@ngdebruinpark.co.za

Sondag: Tye en Aktiwiteite

09:00 Erediens
10:15 – 11:15 #Kruisfiks Jeug
17:00 - #Kruisfiks Belydenisklas

Let wel dat daar geen Groeipunt of #Kruisfiks gedurende die Skoolvakansie of Langnaweke is nie.

Ds. Herman Matthee

Ds. Dif Ehlers